Program Hakkında

Program Hakkında

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü her formattaki bilginin nitelenmesi, düzenlenmesi, erişimi, yayımı ve yönetimine ilişkin kuramsal ve uygulamalı araştırmaların yapıldığı akademik bir disiplindir. Bunun yanı sıra bireylerin bilgi gereksinimlerini karşılamak üzere kütüphane, arşiv, dokümantasyon ve enformasyon merkezi gibi bilgi merkezlerinde basılı/elektronik her türlü belgenin ve bilgi kaynağının kullanıcıların yararlanmasına sunulmasını sağlayan tekniği, yöntemi ve ilkeyi içeren bilgi ve hizmetlerle çerçevelenmiş bir meslek alanıdır.

Programın temel amacı, bilgi ve/veya bilgi kaynaklarının derlenmesi, düzenlenmesi, erişimi ve yayımı sürecini içeren “bilgi yönetimi” işlevini gerçekleştirecek nitelikli insan gücünü yetiştirmektir. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Lisans programında verilecek akademik eğitim ile bu alandaki güncel bilgiler öğrencilere aktarılarak; tarihsel, sosyolojik, iktisadi, edebi, dilsel, coğrafi, kurumsal ve yönetimsel bilginin üretimi, bu bilginin dünya standartlarında belgelenebilmesi, gereksinim duyan kullanıcıların hizmetine sunulması gibi bilgiye ve belgeye erişim sistemlerini yönetebilen akademik, kurumsal, eğitim ve yönetim sahalarında yetkin bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

 

Neden 29 Mayıs Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü?

  • Bilgi ve Belge Yönetiminin farklı alanlarında uzmanlaşmış, deneyimli akademik kadro,
  • Bilgi bilim, yönetim bilimleri ve çağdaş bilgi teknolojileri ile ilgili derslerle kütüphane ve bilgi merkezlerinde yapılan işler konusunda uzmanlaşmanın altyapısını oluşturabilecek şekilde tasarlanmış eğitim programı,
  • Çağdaş teknolojilerle desteklenmiş ders programı sayesinde bilgisayar veri tabanları, kütüphane ve bilgi merkezlerinde kullanılan yazılımlar, web sayfası tasarımı ve düzenlenmesi, tarama motorları -içerik oluşturma ve yönetim- gibi bilgi teknolojileri ile ilgili alanlarda yetkinlik kazanma imkânı,
  • Öğrencilerin kuramsal bilgi birikimlerini bilgi merkezlerinde uygulayabilmelerini sağlama ve mesleki deneyimlerini geliştirme amaçlarını taşıyan; altıncı ve sekizinci yarıyılda araştırma kütüphaneleri, halk kütüphaneleri, kurum kütüphaneleri, özel kütüphaneler ve arşivler ile dokümantasyon/enformasyon merkezlerinde gerçekleştirilecek staj ile deneyim kazanma olanağı,
  • Dünya akademilerinde hızla yükselen, birçok meşhur üniversitenin hususi programlarını açtığı “Dijital İnsani Bilimler” sahasında araştırma-geliştirme yapabilme, bilimsel-ticari yayın ve içerik üretebilme imkânı,
  • Yaklaşık yüz bin kitaplık koleksiyonu ve açık raf sistemiyle hizmet veren üniversite kütüphanesinden yararlanma imkânı,
  • Mevlânâ ve Erasmus gibi değişim programlarından faydalanma olanağı,
  • Yurt ve burs imkânları,
  • İsteğe bağlı İngilizce Hazırlık Programı ile yabancı dil öğrenme ve belgeleme imkânı,
  • İsteğe bağlı yandal ve çift anadal programları.