Öğretim Programı

Öğretim Programı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİLGİ ve BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

LİSANS PROGRAMI

ÖĞRETİM PROGRAMI   

I. Yarıyıl  
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS  
OTA103 Osmanlı Türkçesine Giriş I Z 2 1 0 3 5  
BBY101 Bilgi ve Belge Yönetimine Giriş  Z 3 0 0 3 5  
BBY103 Arşivciliğe Giriş Z 3 0 0 3 5  
BBY111 Bilgi Kaynakları I Z 3 0 0 3 5  
BBY115 Bilgi Felsefesi Z 2 0 0 2 3  
BBY107 Temel Bilgi Teknolojileri I Z 2 0 0 2 2  
TURK101 Türk Dili I Z 2 0 0 2 2  
ENG101 English I Z 2 0 0 2 3  
TOPLAM   19 1 0 20 30  
TOPLAM KREDİ   20 30  
                 
II. Yarıyıl  
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS  
OTA104 Osmanlı Türkçesine Giriş II Z 2 1 0 3 5 Önşart: OTA103
BBY104  Bilgi Erişim Sistemleri Z 2 1 0 3 4  
BBY102 Bilgi Okuryazarlığı Z 2 0 0 2 4  
BBY112 Bilgi Kaynakları II Z 3 0 0 3 5  
BBY116 Kitap ve Kütüphane Tarihi Z 3 0 0 3 5  
BBY108 Temel Bilgi Teknolojileri II Z 2 0 0 2 2  
TURK102 Türk Dili II Z 2 0 0 2 2  
ENG101 English II Z 2 0 0 2 3  
TOPLAM   18 2 0 20 30  
TOPLAM KREDİ   40 60  
                 
III. Yarıyıl  
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS  
BBY201 Derme Oluşturma ve Geliştirme Z 3 0 0 3 4  
BBY203 Bilginin Düzenlenmesi I Z 3 0 0 3 4  
BBY205 Nadir Eser Kütüphaneleri  Z 3 0 0 3 4  
BBY207 Okul Kütüphaneleri  Z 2 0 0 2 4  
BBY209  Bilgisayar Yazılımları I Z 2 0 0 2 2  
AIIT201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Z 2 0 0 2 2  
  Alan Seçmeli II S 3 0 0 3 5  
  Serbest Seçmeli II S 3 0 0 3 5  
TOPLAM   21 0 0 21 30  
TOPLAM KREDİ   61 90  
                 
IV. Yarıyıl  
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS  
BBY202 Halk ve Çocuk Kütüphaneleri Z 3 0 0 3 4  
BBY204 Bilginin Düzenlenmesi II Z 3 0 0 3 4  
BBY206 Bilgi Merkezlerinde Halkla İlişkiler Z 2 0 0 2 3  
BBY208 Kamusal Bilgi ve Elektronik Belge Yönetimi Z 3 0 0 3 4  
BBY210 Bilgisayar Yazılımları II Z 2 2 0 3 3  
AIIT202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 0 2 2  
  Alan Seçmeli II S 3 0 0 3 5  
  Serbest Seçmeli II S 3 0 0 3 5  
TOPLAM   21 2 0 22 30  
TOPLAM KREDİ   83 120  
                 
V. Yarıyıl  
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS  
BBY301 Üniversite ve Araştırma Kütüphaneleri Z 3 0 0 3 5  
BBY303 Dosyalama, Raporlama ve Dizinleme Z 3 0 0 3 4  
BBY305 Kitap Dışı Materyaller Z 3 0 0 3 5  
BBY307 Milli Kütüphaneler Z 3 0 0 3 3  
BBY309 Araştırma Yöntemleri  Z 3 0 0 3 3  
  Staj I Z 0 8 0 4 5  
  Serbest Seçmeli III S 3 0 0 3 5  
TOPLAM   18 8 0 22 30  
TOPLAM KREDİ   105 150  
                 
VI. Yarıyıl  
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS  
BBY302 Elektronik Yayıncılık  Z 3 0 0 3 4  
BBY304 Bilgi Merkezlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Z 3 0 0 3 4  
BBY306 Veri Tabanı Yönetimi Z 3 0 0 3 4  
BBY308 Arşiv Yönetimi Z 3 0 0 3 4  
BBY310 Süreli Yayınlar Z 2 1 0 3 4  
  Alan Seçmeli III S 3 0 0 3 5  
  Serbest Seçmeli IV S 3 0 0 3 5  
TOPLAM   20 1 0 21 30  
TOPLAM KREDİ   126 180  
                 
VII. Yarıyıl  
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS  
BBY401 Büyük Veri ve Yapay Zekâ Uygulamaları Z 3 0 0 3 5  
BBY403 Bilgi Merkezlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Z 3 0 0 3 5  
BBY405 Belgelerin Korunması  Z 3 0 0 3 5  
  Staj II Z 0 8 0 4 5  
  Alan Seçmeli IV S 3 0 0 3 5  
  Serbest Seçmeli V S 3 0 0 3 5  
TOPLAM S 15 8 0 19 30  
TOPLAM KREDİ   145 210  
                 
VIII. Yarıyıl  
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS  
BBY402 Kütüphane Binaları Z 3 0 0 3 5  
BBY404 Dijitalleştirme ve Kültürel Miras Yönetimi Z 3 0 0 3 5  
BBY406 Bilgi Merkezlerinde Yönetim Z 3 0 0 3 5  
  Alan Seçmeli V S 3 0 0 3 5  
  Alan Seçmeli VI S 3 0 0 3 5  
  Serbest Seçmeli VI S 3 0 0 3 5  
TOPLAM   18 0 0 18 30  
TOPLAM KREDİ   163 240  
                 
      KREDİ AKTS        
  Toplam kredi    163 240        
  Zorunlu dersler   113 160        
  Seçmeli dersler    50 80        
  Toplam ders sayısı   58        
  Zorunlu ders sayısı   46        
  Zorunlu ders / Toplam kredi   69% 67%        
  Seçmeli ders sayısı   12        
  Seçmeli ders / Toplam kredi   31% 33%        
  Alan seçmeli ders sayısı   6        
  Serbest seçmeli ders sayısı   6        
                 
ALAN SEÇMELİ DERSLER  
III. Yarıyıl  
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS  
OTA231 Osmanlıca Kütüphanecilik Metinleri I S 2 1 0 3 5 Önşart: OTA104
BBY221 Kültür Tarihi ve Okuma Kültürü S 3 0 0 3 5  
BBY223 Osmanlı İdari Yapısı S 3 0 0 3 5  
BBY225 Mesleki Terminoloji S 3 0 0 3 5  
                 
IV. Yarıyıl  
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS  
OTA242 Osmanlıca Kütüphanecilik Metinleri II S 2 1 0 3 5 Önşart: OTA231
BBY222 Osmanlı Paleografyası S 3 0 0 3 5 Önşart: OTA231
BBY226 Bilgi Mimarisi ve Tasarımı S 3 0 0 3 5  
BBY224 Bibliyometri S 3 0 0 3 5  
BBY228 Meslek Etiği S 3 0 0 3 5  
                 
V. Yarıyıl  
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS  
BBY331 Yazma Eserler  S 3 0 0 3 5  
BBY333 Bilgi Sosyolojisi S 3 0 0 3 5  
BBY335 OCR Sistemleri  S 3 0 0 3 5  
BBY337 Davranış Bilimlerine Giriş S 3 0 0 3 5  
                 
VI. Yarıyıl  
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS  
BBY330 Bilgi Hizmetlerinin Pazarlanması S 3 0 0 3 5  
BBY332 Sağlık Kurumları Arşivleri S 3 0 0 3 5  
BBY334 Algoritma ve Programlama S 3 0 0 3 5  
BBY336 Osmanlı Arşiv Belgeleri  S 3 0 0 3 5  
BBY338 Yayıncılık ve Editörlük S 3 0 0 3 5  
                 
VII. Yarıyıl  
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS  
BBY441 Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphaneciliği S 3 0 0 3 5  
BBY443 Yazılım Kodlama  S 3 0 0 3 5  
BBY445 Veri Tabanı Sistemleri  S 3 0 0 3 5  
BBY447 Semantik Bilgi Yönetimi S 3 0 0 3 5  
BBY449 Etkili Sunum Teknikleri S 3 0 0 3 5  
                 
VIII. Yarıyıl  
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS  
BBY442 Bilgi Güvenliği S 3 0 0 3 5  
BBY444 Web Tasarımları  S 3 0 0 3 5  
BBY446 Müzelerde Bilgi Yönetimi S 3 0 0 3 5  
BBY448 Mesleki İngilizce S 3 0 0 3 5  
                 
                 
SERBEST SEÇMELİ DERSLER  
III. Yarıyıl  
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS  
PSI171 Psikolojiye Giriş I S 3 0 0 3 5  
FEL171 Felsefeye Giriş S 3 0 0 3 5  
SHZ201 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I S 3 0 0 3 5  
SHZ232 Halk Sağlığı S 3 0 0 3 5  
                 
IV. Yarıyıl  
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS  
PSI172 Psikolojiye Giriş II S 3 0 0 3 5  
SOS172 Sosyolojiye Giriş S 3 0 0 3 5  
TED224 Türklerin Kullandığı Alfabeler S 3 0 0 3 5  
SOS102 Sosyolojide Yöntem Sorunu: Anlamak ve Açıklamak S 3 0 0 3 5  
                 
V. Yarıyıl  
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS  
PSI329 Eğitim Psikolojisi S 3 0 0 3 5  
PSI333 Stres Yönetimi S 3 0 0 3 5  
SHZ329 Sivil Toplum Kurumları S 3 0 0 3 5  
TAR301 Yeniçağ Avrupa Tarihi S 3 0 0 3 5  
                 
VI. Yarıyıl  
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS  
PSI330 Kişilerarası İlişkiler ve İletişim S 3 0 0 3 5  
PSI320 Kültürlerarası Psikoloji S 3 0 0 3 5  
SHZ328 Şiddetsiz İletişim S 3 0 0 3 5  
TAR302 Çağdaş Avrupa Tarihi (19-20. yy.) S 3 0 0 3 5  
TED328 Klasik Osmanlı Türkçesi Metinleri S 3 0 0 3 5  
                 
VII. Yarıyıl  
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS  
TAR439 Bilim Tarihi S 3 0 0 3 5  
SHZ423 Oyunla İletişim S 3 0 0 3 5  
SHZ443 Proje Döngüsü Yönetimi S 3 0 0 3 5  
TAR409 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi S 3 0 0 3 5  
TAR433 Bilgi-Belge Yönetimi S 3 0 0 3 5  
                 
VIII. Yarıyıl  
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS  
TAR432 Osmanlı Tarihi Coğrafyası S 3 0 0 3 5  
TED430 Edebiyat Felsefesi S 3 0 0 3 5  
TED438 Çağdaş Türk Şiiri S 3 0 0 3 5  
TED442 Edebiyat ve Toplumsal Değişim S 3 0 0 3 5