Çift Anadal Programı Öğretim Planı (Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı Programı Öğrencileri için)

Üniversite Senatosunun 02.03.2023 Tarih ve 2023-06-2 Sayılı Karar Eki   EK-2

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

BİLGİ ve BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

BİLGİ ve BELGE YÖNETİMİ LİSANS ÇİFT ANADAL PROGRAMI
TARİH VE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ İÇİN

I. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
BBY101 Bilgi ve Belge Yönetimine Giriş  Z 3 0 0 3 5
BBY103 Arşivciliğe Giriş Z 3 0 0 3 4
BBY111 Bilgi Kaynaklarına Giriş Z 3 0 0 3 4
BBY115 Bilgi Felsefesi Z 2 0 0 2 2
TOPLAM   11 0 0 11 15
TOPLAM KREDİ   11 15
               
II. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
BBY104  Bilgi Erişim Sistemleri Z 2 1 0 3 4
BBY102 Bilgi Okuryazarlığı Z 2 0 0 2 3
BBY112 Bilgi Kaynakları Z 3 0 0 3 4
BBY116 Kitap ve Kütüphane Tarihi Z 3 0 0 3 4
TOPLAM   10 1 0 11 15
TOPLAM KREDİ   22 30
               
III. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
BBY201 Derme Oluşturma ve Geliştirme Z 3 0 0 3 4
BBY203 Bilginin Düzenlenmesine Giriş Z 3 0 0 3 4
BBY205 Nadir Eser Kütüphaneleri  Z 3 0 0 3 4
BBY207 Okul Kütüphaneleri  Z 2 0 0 2 4
BBY209  Bilgisayar Yazılımları Z 2 0 0 2 2
TOPLAM   13 0 0 13 18
TOPLAM KREDİ   35 48
               
IV. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
BBY202 Halk ve Çocuk Kütüphaneleri Z 3 0 0 3 4
BBY204 Bilginin Düzenlenmesi Z 3 0 0 3 4
BBY206 Bilgi Merkezlerinde Halkla İlişkiler Z 2 0 0 2 3
BBY208 Kamusal Bilgi ve Elektronik Belge Yönetimi Z 3 0 0 3 4
BBY210 Bilgi Merkezi Yazılımları Z 2 2 0 3 3
TOPLAM   13 2 0 14 18
TOPLAM KREDİ   49 66
               
V. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
BBY301 Üniversite ve Araştırma Kütüphaneleri Z 3 0 0 3 5
BBY303 Dosyalama, Raporlama ve Dizinleme Z 3 0 0 3 4
BBY305 Kitap Dışı Materyaller Z 3 0 0 3 5
BBY307 Milli Kütüphaneler Z 3 0 0 3 3
TOPLAM   12 0 0 12 17
TOPLAM KREDİ   61 83
               
VI. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
BBY302 Elektronik Yayıncılık  Z 3 0 0 3 4
BBY304 Bilgi Merkezlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Z 3 0 0 3 4
BBY306 Veri Tabanı Yönetimi Z 3 0 0 3 4
BBY308 Arşiv Yönetimi Z 3 0 0 3 4
BBY310 Süreli Yayınlar Z 2 1 0 3 4
TOPLAM   14 1 0 15 20
TOPLAM KREDİ   76 103
               
VII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
BBY401 Büyük Veri ve Yapay Zekâ Uygulamaları Z 3 0 0 3 5
BBY403 Bilgi Merkezlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Z 3 0 0 3 5
BBY405 Belgelerin Korunması  Z 3 0 0 3 5
TOPLAM S 9 0 0 9 15
TOPLAM KREDİ   85 118
               
VIII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
BBY402 Kütüphane Binaları Z 3 0 0 3 5
BBY404 Dijitalleştirme ve Kültürel Miras Yönetimi Z 3 0 0 3 5
BBY406 Bilgi Merkezlerinde Yönetim Z 3 0 0 3 5
TOPLAM   9 0 0 9 15
TOPLAM KREDİ   94 133
               
            K AKTS
  Bilgi ve Belge Yönetimi Lisans Programındaki BBY/OTA kodlu zorunlu dersler 131 180
  Alan içi zorunlu derslerin 3'te 2si 87,3333 120,00
               
*Mezuniyeti için gerekli olan 240 AKTS'yi öğrenci anadal programından aldığı dersleri saydırarak tamamlayacaktır.
               
ÖN KOŞUL
ÖN KOŞULLU DERSLER ÖN KOŞUL DERSLERİ
KOD DERSİN ADI KOD DERSİN ADI
BBY205 Nadir Eser Kütüphaneleri  OTA102 Osmanlı Türkçesi II