İş Olanakları

İş Olanakları

  • Başta ülkemizdeki kütüphanelerde (üniversite, halk, çocuk, okul kütüphaneleri, Milli Kütüphane, Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’na bağlı kütüphaneler, parlamento kütüphanesi, özel araştırma kütüphaneleri) olmak üzere her kütüphane türünde bilgi ve belge uzmanı olarak görev alabilme,
  • Özel sektörde faaliyet gösteren firmaların bilgi merkezlerinde, enformasyon ve dokümantasyon merkezlerinde ve arşivlerinde çalışabilme,
  • Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü bünyesinde arşiv uzmanı olarak görev alabilme,
  • İnternet servis sağlayıcılarının çeşitli kademelerinde (web sayfası tasarımı ve düzenlenmesi, tarama motorları oluşturma ve yönetim işlemleri), kurum ve kuruluşların veri tabanı tasarım ve yönetim birimlerinde ve bilgisayar yazılım şirketlerinde çalışabilme,
  • Çalışma ortamlarına veya yapılan işin türüne göre kütüphaneci, bilgi uzmanı, arşivist, dokümantalist, akademik uzman, sistem analisti, halkla ilişkiler ve pazarlama elemanı, web tasarımcısı gibi unvanlarla hem devlet hem de özel kuruluşlarda istihdam olanağı,
  • Basılı ve/veya elektronik ortamda dizinleme ve öz hazırlama hizmeti sunan ya da bu hizmetlerin dağıtımı işlevini gerçekleştiren kuruluşlarda görev alabilme,
  • Bilgiye erişim yöntemleri alanında edindikleri yetkinlik sayesinde kurum ve kuruluşların Ar-Ge birimlerinde çalışabilme,
  • Medya kuruluşlarının arşivlerinde görev alabilme,
  • Kitap/dergi yayıncılığı sektöründe editörlükten pazarlamaya kadar her türlü birimde çalışma imkânı.