Misyon, Vizyon ve Hedeflerimiz

Misyon

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nün misyonu, görsel, basılı ve elektronik ortamlarda bulunan bilgi kaynaklarının sağlanması, düzenlenmesi, erişimi ve yayımı sürecini içeren “bilgi yönetimi” işlevini gerçekleştirecek yetkinliğe sahip, uluslararası ve ulusal kuruluşlarda görev yapabilecek nitelikte bilgi uzmanlarını yetiştirmektir. Bölümde verilen eğitim ve öğretimin kapsamı mezunlarının sahip oldukları bu bilgi ve becerileri etik değerlere bağlı kalarak ülkemizin ve insanlığın yararına kullanmaları yönünde oluşturulmuştur.

Vizyon

Bölümde verilen eğitimin amacı üniversitemizin vizyonunu da destekleyici yönde olup, toplumun bilgi ve kültür seviyesinin artışına katkıda bulunabilecek düzeyde ve sahip oludğu bilgi altyapısı ile sektörde tercih edilen mezunlar vermektir.

Hedef

Bilgi ve Belge yönetimi Bölümünün hedefi kütüphane, arşiv, bilgi ve belge merkezi gibi farklı adlar altında hizmet veren kurumların hepsinde görev yapabilecek, bilgi ve iletişim teknolojilerini yoğun olarak kullanabilecek, bilgi erişim yöntem ve tekniklerini her düzeyden bireye öğretebilecek, ayrıca bilgi bilimin düzenleme ve erişimle ilgili alanlarını iş ve yönetim yaklaşımıyla değerlendirebilecek bilgi ve belge yöneticilerinin yetiştirilmesidir. Bu hedefe ulaşmayı sağlayacak ve bilgi toplumunun gereksinimlerine cevap verebilecek bir ders programı için sürekli çalışılmakta ve ders içerikleri de buna göre güncellenmektedir.