Dr. Öğr. Üyesi Berrin BALKAŞ YILMAZ’ın "Kütüphane ve Arşivlerdeki Sessiz Tehlike: Yangın" Başlıklı Bölümü Atatürk Üniversitesi Tarafından Yayınlanan Kitapta Yer Aldı

Dr. Öğr. Üyesi Berrin BALKAŞ YILMAZ’ın "Kütüphane ve Arşivlerdeki Sessiz Tehlike: Yangın" Başlıklı Bölümü Atatürk Üniversitesi Tarafından Yayınlanan Kitapta Yer Aldı

Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Berrin BALKAŞ YILMAZ’ın "Kütüphane ve Arşivlerdeki Sessiz Tehlike: Yangın" başlıklı bölümü Atatürk Üniversitesi tarafından yayınlanan "Afet Yönetimi ve Kültürel Bellek Kurumları" adlı kitapta yer aldı.

"Bu çalışmada yangın ve yangının çıkış riskleri incelenmiş, kütüphane ve arşiv binalarının kullanım aşamasında herhangi bir yangın oluşumuna engel olabilmek için tasarım ve üretim aşamalarında yapılması gerekenler ve alınması gereken aktif ve pasif koruyucu önlemler anlatılmıştır. Buna rağmen bir yangın oluşması durumunda da, zararın en aza indirilebilmesi için neler yapılması gerektiği konusunda bazı önerilerde bulunulmuştur.
https://ekitap.atauni.edu.tr/index.php/afet-yonetimi-ve-kulturel-bellek-kurumlari/

 

Görüntülenme: 468 Yayınlanma Tarihi: 1 Şubat 2024